Artikel publicerad i Göteborgsposten 15 nov 1996 -

kan av upphovsrättsliga skäl ej läggas ut för närvarande