Bilden visar en dansk 20-krona av guld med sitt ursprung i 1800-talet.  Den nya skandinaviska valutan krona infördes under första hälften av 1870-talet av Danmark, Sverige och Norge.  De tre ländernas valutor var lika mycket värda i de tre länderna och de kunde användas i Skandinavien utan restriktioner.  Än idag använder de tre länderna krona som valuta, om än i nationella versioner. För mer information se min text "Skandinavisk valutahistorik"